Algemene voorwaarden

De algemene bedrijfsvoorwaarden voor de hotelindustrie 2006 zijn van toepassing in Honsahof.

AGBH.pdf

 

Naast deze voorwaarden gelden de volgende regels:

  • Van 22.00 tot 7.00 uur is de nachtrust geldig. Gedurende deze tijd moet bijzondere aandacht worden besteed aan de flat mates en buren. TV en audio-apparatuur moeten op kamervolume zijn ingesteld.
  • Kamers en vakantieappartementen zijn onderworpen aan een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan op balkons en terrassen.
  • De aanbieder heeft te allen tijde het recht op toegang tot de vakantiewoningen, met name in geval van dreigend gevaar en om de nodige werkzaamheden uit te voeren in de appartementen of balkons en terrassen (ventilatie, sneeuwverwijdering, besproeiing van balkonbloemen, etc.). Bij de uitoefening van het omgangsrecht moet op passende wijze rekening worden gehouden met de belangen van de gast.
  • Bij verlies van één of meerdere sleutels dient de gast aan de leverancier een vergoeding te betalen voor hun nieuwe productie en, indien nodig, voor het plaatsen van nieuwe sloten.